Klasa Premium - profesjonalne wyposażenie warsztatów i SKP

Serwis podnośników warsztatowych w Warszawie

Posiadamy ponad 40. letnie doświadczenie w prowadzeniu serwisu urządzeń warsztatowych. 

Świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo eksploatacji  powierzanych nam do serwisu urządzeń, dbamy o profesjonalny poziom obsługi klienta.

Zapewniamy zarówno serwis doraźny, jak i obsługę serwisową realizowaną na podstawie stałych umów.

Nasi technicy posiadają uprawnienia konserwacyjne wydane przez  UDT. Wykonujemy przeglądy  konserwacyjne podnośników samochodowych oraz zapewniamy asystę konserwatorów podczas badań rejestracyjnych i okresowych UDT.

Jako przedstawiciel producentów urządzeń o wyjątkowo długiej żywotności i bezpieczeństwie funkcjonowania, dbamy o cykliczne  szkolenia naszych  specjalistów uprawnionych do konserwacji i napraw.

Nasi serwisanci  są szkoleni zarówno w europejskich jak i polskich fabrykach i mają dostęp do najnowszych technologii, bowiem tylko profesjonalna i stała konserwacja minimalizuje ryzyko wypadku przy pracy w warsztacie.

W ramach obsługi dźwigników samochodowych oferujemy:

 • Serwisową obsługę okresową, przegląd i naprawę podnośników samochodowych, wyważarek, montażownic, analizatorów spalin oraz innych urządzeń wyposażenia stacji obsługi i stacji kontroli pojazdów
 • Legalizację urządzeń wyposażenia stacji kontroli pojazdów – w tym: analizatorów spalin, przyrządów do pomiaru hałasu przyrządów do pomiaru i regulacji ciśnienia
 • Obsługę okresową urządzeń diagnostycznych np. urządzeń do kontroli świateł, opóźnieniomierzy, linii diagnostycznych
 • Obsługę okresową podnośników i innych urządzeń wyposażenia warsztatu w ramachstałych umów serwisowych
 • Pomoc przy rejestracji i badaniach okresowych dźwigników prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego


INFORMACJA O DOZORZE TECHNICZNYM

Jako firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży oraz serwisie podnośników samochodowych, uprzejmie informujemy, że dźwigniki samochodowe podlegają dozorowi technicznemu na mocy:


Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego (Dz. U. 2014 poz. 682), wydane na podstawie art. 41 ustawy o dozorze technicznym. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym. 
 

Nasza firma, specjalizująca się w serwisie dźwigników samochodowych od początku swojego istnienia,  uzyskała uprawnienia dozorowe do konserwacji dźwigników w listopadzie 2001 roku. Zatrudniamy specjalistów dysponujących profesjonalną wiedzą i doświadczeniem zdobytym w czasie wieloletniej współpracy z producentami dźwigników.  Posiadamy zarówno uprawnienia do konserwacji dźwigników wydane przez UDT, jak i przez Wojskowy Dozór Techniczny. 


REJESTRACJA DŹWIGNIKÓW SAMOCHODOWYCH W UDT

W celu rejestracji dźwignika w rejonowym oddziale UDT należy złożyć zgłoszenie – wniosek o rejestrację  z załączoną, przygotowaną według wymagań określonych ustawowo, dokumentacją  techniczną w dwóch egzemplarzach.

Na właścicielach warsztatów spoczywa obowiązek dostosowania dźwigników do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30.10 2002r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn (obowiązuje od 01.03.2003r.). Czas na dostosowanie do wymagań minął 01.01.2006 roku.

Właściciele warsztatów muszą mieć świadomość, że stare dźwigniki, które nie zostały dostosowane do obowiązujących wymagań, są urządzeniami nie spełniającymi przepisów prawa. Jeśli przy użytkowaniu takiego urządzenia wydarzy się wypadek, poniosą za niego pełną odpowiedzialność, a brak dostosowania dźwignika do wymogów zawartych w rozporządzeniu będzie dodatkową okolicznością obciążającą.

Każdy dźwignik wprowadzany na rynek unijny po raz pierwszy według Dyrektywy Maszynowej powinien mieć:

 • oznakowanie CE oraz powinna mu towarzyszyć 
 • deklaracja zgodności WE

W deklaracji powinna być wymieniona:

 • nazwa jednostki notyfikowanej, która potwierdzała
 • zgodność wyrobu z dyrektywą.
 • powinien być również numer świadectwa badania typu, jeżeli tak ustalił producent z jednostką notyfikującą.

Dbając o Państwa potrzeby, oferujemy naszą pomoc w sprawowaniu nadzoru technicznego nad Państwa podnośnikami oraz w ich przygotowaniu do odbioru i rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Zajmujemy się również opracowywaniem dokumentacji technicznej dźwigników.
Uprzejmie informujemy, że nowe wymagania ustawowe nakładają ponadto na firmy obowiązek wykonywania regularnej konserwacji dźwigników, także w trakcie  ich eksploatacji. Jako profesjonalny, renomowany serwis podnośników samochodowych, oferujemy niniejszym Państwu ofertę obsługi serwisowej. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy kontaktować się z nami:

tel./fax /22/ 662-49-43,
867-55-13,
867-55-25,
kom. 501-496-829.

Więcej informacji strona Urzędu Dozoru Technicznego: www.udt.gov.pl

Fotolia 116882842 Subscription Monthly M11 - Sekcja dolna

Dołącz do zespołu ELWICO
lub zostań naszym partnerem.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy:

 • inżyniera produktu
 • przedstawiciela handlowego

Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy!

Czytaj więcej

Zobacz nasze realizacje


Czytaj więcej

Kontakt

tel: +48 501 496 829
      +48 22 662-49-43
      +48 22 867-55-13

Czytaj więcej

Logo parnerskie
Logo parnerskie Logo parnerskie Logo parnerskie
Logo parnerskie Logo parnerskie Logo parnerskie