Klasa Premium - profesjonalne wyposażenie warsztatów i SKP

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ELWICO.COM.PL

 

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.elwico.com.pl (dalej jako: „Strona”) jest spółka ELWICO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kadłubka 35, 02-496 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650725; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5223077806; REGON: 366012525, adres poczty elektronicznej: warsztat@elwico.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 501 496 829 (dalej jako: „Elwico”, „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach lub usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Elwico po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez Elwico. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Elwico udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach. Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
 • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: warsztat@elwico.com.pl lub
 • pisemnie na adres: ul. Kadłubka 35, 02-496 Warszawa.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: wyszukiwarka, newsletter, a także formularz dedykowany możliwości nawiązania kontaktu z Właścicielem, w tym również zgłoszenia chęci podjęcia współpracy z Właścicielem lub złożenia zapytania o produkty i usługi prezentowane na Stronie Internetowej.

Korzystanie z wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem wpisania wyszukiwanej frazy w pole wyszukiwarki i kliknięciu pola „Szukaj”. Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z kategorii, filtrów i opcji wyszukiwania produktów dostępnych w wyszukiwarce. Skorzystanie z wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

Korzystanie z newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” wyświetlanej po odwiedzeniu Strony Internetowej imienia i nazwiska usługobiorcy, a także adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera, a następnie kliknięciu pola „Zgadzam się”. Korzystanie z newslettera jest także możliwe po zaznaczeniu fakultatywnego checkboksa pod jednym z formularzy dostępnych na Stronie.

Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: warsztat@elwico.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kadłubka 35, 02-496 Warszawa.

Korzystanie z formularza dostępnego na Stronie Internetowej następuje po przejściu do zakładki „Kontakt” i podaniu w formularzu widocznym na Stronie Internetowej danych wskazanych jako obowiązkowe oraz treści zapytania, a następnie kliknięciu pola „Wyślij”. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@elwico.com.pl
 • formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” lub
 • pisemnie na adres: ul. Kadłubka 35, 02-496 Warszawa.
Fotolia 116882842 Subscription Monthly M11 - Sekcja dolna

Dołącz do zespołu ELWICO
lub zostań naszym partnerem.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy:

 • inżyniera produktu
 • przedstawiciela handlowego

Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy!

Czytaj więcej

Zobacz nasze realizacje


Czytaj więcej

Kontakt

tel: +48 501 496 829
      +48 22 662-49-43
      +48 22 867-55-13

Czytaj więcej

Logo parnerskie
Logo parnerskie Logo parnerskie Logo parnerskie
Logo parnerskie Logo parnerskie Logo parnerskie