Klasa Premium - profesjonalne wyposażenie warsztatów i SKP

Jak działa monitoring olejowy w warsztacie?

Każdy kierowca raz na rok wybiera się ze swoim pojazdem do warsztatu samochodowego na przegląd techniczny. Podczas takiego przeglądu sprawdzany jest stan techniczny różnych podzespołów samochodowych, a także wymieniane są odpowiednie filtry oraz oleje i płyny eksploatacyjne. Ich regularna wymiana zapewnia bezawaryjne korzystanie z auta przez kolejny rok. Zużyte płyny tracą swoje pierwotne właściwości i nie zapewniają już różnym częściom samochodowym odpowiedniego smarowania i ochrony. W warsztatach zużywa się więc ogromne ilości płynów eksploatacyjnych. Aby mieć nad nimi lepszą kontrolę, warto wyposażyć warsztat w specjalny i nowoczesny system monitoringu olejowego, dzięki któremu możliwe będzie śledzenie jego zużycia za każdym razem, gdy jest nalewany. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla samochodowych centr serwisowych oraz warsztatów serwisujących pojazdy flotowe.

Czym jest monitoring olejowy i jak działa?

Monitoring olejowy to niezwykle nowoczesny system, którego zadaniem jest zwiększenie kontroli nad stanem magazynowym oraz zużyciem płynów, olejów i smarów magazynowanych hurtowo. Dzięki jego zastosowaniu będziemy wiedzieć, ile płynów mamy jeszcze do dyspozycji, jakie jest tempo ich zużywania i kiedy należy udać się po zakup nowych płynów, aby warsztat mógł działać sprawnie, bez żadnych przerw i nie generując dodatkowych kosztów. Monitoring olejowy sprawi, że możliwe będzie precyzyjne zarządzanie zapasami. Wprowadzając do warsztatu taki system, zyskamy pełną kontrolę nad olejami. System zarządzania płynami daje nam możliwość śledzenia i kontrolowania zużycia płynów, olejów i smarów magazynowanych hurtowo w czasie rzeczywistym, a każda ich kropla jest monitorowana, co sprawia, że ograniczane są ubytki i eliminowane przypadki zaokrąglania zużycia oraz różnic pomiędzy objętościami znajdującymi się w magazynie, a stanu na fakturze.

Warto zakupić specjalne zbiorniki do dystrybucji oleju wyposażone w system monitoringu. Współpracują one z oprogramowaniem, które rejestruje każde zlecenie wymiany oleju. Pracownicy warsztatu, którzy mają odpowiednie uprawnienia, mogą mieć stały dostęp do informacji dotyczących dystrybuowanych płynów i olejów. Wiedzą ile płynu zostało zużyte, ile zostało jeszcze w magazynie, a także mogą dokonać dokładnej analizy każdego wydania płyny w zakładzie.

Jakie są zalety używania systemu zarządzania płynami?

• Całkowita kontrola ilości zużywanych płynów.
• Prosta obsługa monitoringu (jest automatyczny).
• Przejrzystość procesów i wydatków.
• Wzrost wydajności zakładu.
• Wzrost dochodowości zakładu.
• Bezprzewodowość systemu, dzięki której zakład nie ponosi dodatkowych kosztów instalacyjnych związanych między innymi z rozprowadzaniem okablowania.

Co nam daje kontrola zużycia oleju?

Precyzyjna kontrola zużycia oleju w warsztacie to niezwykle ważna funkcja. Dzięki niej możliwe staje się racjonalne i dopasowane do pracy danego zakładu gospodarowanie płynami eksploatacyjnymi i olejami. Wymiana oleju z monitoringiem olejowym staje się zadaniem bardzo prostym i niezwykle szybko realizowanym, a każda kropla wydawanego płynu jest monitorowana. Pracownicy warsztatu zyskują całkowitą kontrolę nad ilością zużywanego oleju, a system, który to umożliwia, jest niezwykle precyzyjny, działa bezprzewodowo i jest automatyczny, co zdecydowanie ułatwia pracę. Osoby zajmujące się zarządzaniem w danym zakładzie, otrzymują informacje o zużyciu w czasie rzeczywistym, co usprawnia podejmowanie decyzji korzystnych dla zwiększenia produktywności i dochodowości firmy. System może być stosowany w samochodowych centrach serwisowych, warsztatach dla pojazdów ciężarowych i flotowych, kopalniach i zakładach przemysłowych. We wszystkim miejscach, w których zostanie wdrożony, powoduje szybki wzrost ich wydajności i dochodowości.